fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Jegyvásárlás

 • A Szigliget Várudvar keretében bemutatásra kerülő rendezvények (előadások) Szervezője a Centrál Színház Nonprofit Kft., a Veres 1 Színház Nonprofit Kft. és a Várudvari Nyáriszínház Nonprofit Kft. A jegy megvásárlásával illetve felhasználásával a látogató a Szigliget Várudvar Kft. Általános Szerződési Feltételeit tudomásul veszi.
 • A Szigliget Várudvar
  1. honlapja: https://varudvar.hu
  2. közösségi oldala: https://www.facebook.com/szigligetvarudvar/
 • Személyes jegyvásárlás a Szigliget Várudvar jegyirodájában lehetséges, 8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30.; A jegyiroda a Szigliget Várudvar ideje alatt a rendezvény helyszínén érhető el.
 • Online jegyvásárlás a közreműködő színházak oldalán-, illetve a Szigliget Várudvar honlapján és facebook oldalán keresztül elektronikus fizetéssel történik.
 • A Szigliget Várudvar jegyvásárlói számára kezelési költséget semmilyen formában nem számítunk föl. A jegy ára 27% ÁFÁ-t tartalmaz.
 • Jegyet nem cserélünk.
 • Jegyet csak véglegesen lemondott rendezvény esetében, az ott meghatározott feltételek szerint váltunk vissza.

Helyszín

 • A Szigliget Várudvar területe: Nagyszínpad – (8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30).
 • A Szigliget Várudvar nézőtere fedetlen.

Kedvezőtlen időjárás esetén

 • A Szigliget Várudvar nézőinek túlnyomó többsége évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára felkészülve érkezik a helyszínre. Ennélfogva szándékunk, hogy még bizonytalan, változó időjárási viszonyok között is megkezdjük, illetve folytassuk az rendezvényeket, ezért javasoljuk, hogy erre való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet.
 • Kérjük, várható eső esetén esőköpennyel készüljenek. Esernyő nem használható, mivel gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását. Esőponcsók korlátozott számban a helyszínen is vásárolhatók.
 • Kedvezőtlen időjárás, illetve technikai vagy egyéb akadályok esetén a rendezvény elmaradásáról a Szervező legkésőbb a rendezvény napján 15.00 óráig a rendezvény honlapján és közösségi oldalán Közleményt ad ki. Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy a rendezvény megtartására készülünk.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt szélsőséges időjárási körülmények, illetve rendkívüli technikai vagy egyéb akadályok esetén előzetesen bármikor, közvetlenül a rendezvény megkezdése előtt, illetve akár a helyszínen is lemondja.

Elmaradó rendezvény

 • A rendezvény kezdetekor, illetve első fele alatt a Szervező bizonytalan vagy szélsőséges időjárás, illetve technikai vagy egyéb akadályok esetén a meghirdetett kezdéstől számított 2 óráig, gyermekrendezvények esetében 1 óráig várhat a rendezvény megkezdésével, illetve folytatásával.
 • Amennyiben fent említett körülmények miatt a rendezvény annak első felének lejátszását megelőzően szakad félbeés a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek 14 napon belül visszatérítésre kerülnek.
 • Amennyiben az előadás eljut a szünetig, vagy szünet nélküli előadás esetén a feléig, akkor az előadás megtartottnak tekintett, a jegyek visszaváltására nincs lehetőség.

Jegyek visszaváltása

 • Végleges lemondás esetén a jegy a rendezvény dátumától számított 14 napon belül, a rendezvény honlapján és közösségi oldalán közzétett Közleményben foglaltak szerint váltható vissza. A határidőn túli visszaváltásra a Szervezőnek nincs lehetősége.
 • A véglegesen lemondott rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető.
 • Nem váltható vissza a megvásárolt jegy a félbeszakadt, ám az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap vagy később megtartásra került rendezvény esetén.

Belépés a rendezvény területére

 • A Szervező, a biztonsági szolgálat és a hostessek utasításait a látogatók kötelesek betartani. A biztonsági szolgálat jogosult ellenőrizni a fenti szabályok betartását.
 • A Szigliget Várudvar területére kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. Belépéskor minden belépő személy köteles alávetni magát a beléptetési folyamatnak.
 • A Szigliget Várudvar területére ütő-, szúró-, vágóeszközt, fegyvert, továbbá gyúlékony és robbanásveszélyes anyagot vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni szigorúan TILOS! A biztonsági szolgálat a rendezvényre belépő személyt a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében csomagja tartalmának bemutatására felszólíthatja, rajta és csomagján kizárólag fémtárgyak kimutatására alkalmas eszközt alkalmazhat, ennek visszautasítása esetén a rendezvényen való részvételét megtilthatja.
 • Alkoholos, kábítószer vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló, valamint a nem kulturált öltözékben megjelenő személy a Szigliget Várudvar területét nem látogathatja.

A rendezvény területén

 • A Szigliget Várudvar rendezvényei alatt a nézőtér területén esernyő nem használható, mivel az balesetveszélyes és gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását.
 • A próbák, rendezvények megtartását TILOS akadályozni vagy bármilyen módon megzavarni, ezért a rendezvények során kérjük a mobiltelefonok használatát látogatóink szíveskedjenek mellőzni.
 • A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető személyeket a biztonsági szolgálat jogosult kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni.
 • A Szigliget Várudvar területén okozott bármilyen károkozás teljes kártérítési kötelezettséget von maga után a Ptk. szabályai szerint.

Kép- és hangfelvételek

 • A Szigliget Várudvar során bemutatott rendezvények, próbák teljes terjedelme szerzői jogvédelem alá esik, így bármilyen célú és formájú felhasználásuk felhasználási engedélyhez kötött, melyet minden rendezvényre, minden alkalommal külön kell megkérni a terjedelem megjelölésével. Felhasználási engedély nélkül a rendezvényekről, próbákról kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt készíteni szigorúan TILOS.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a rendezvényekről kép és hangfelvételt készítsen, továbbá felhívja a nézők figyelmét, hogy a felvétel során alkalmazott technikai eszközök a színpadra való rálátást zavarhatják. Az esetleges kellemetlenségért nézőink elnézését és megértését kérjük.
 • A Szervezőnek jogában áll a beléptetési folyamat során minden belépő személyről kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt rögzíteni és azt az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni. A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
 • A Szervező ezúton tájékoztatja a Szigliget Várudvar rendezvényein résztvevőket, hogy a tömegrendezvények résztvevőinek rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához az érintett személy hozzájárulása nem szükséges. Fentiekre figyelemmel Szervező fenntartja a jogot a Szigliget Várudvar rendezvényein zajló események rögzítéséhez, – ahol nem az egyes ember képmásának a felvétele a cél, hanem a tömeg bemutatása – és az így rögzített anyag nyilvánosságra hozatalához.

Vis maior, pandémia

 • Amennyiben emberi egészségre súlyos veszélyt jelentő időjárási körülmény, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben utóbbi vis major eshetőségek bármelyike az adott rendezvény napján bármikor felmerül, a Szervező jogosult a rendezvényt a nap bármely időszakában megfelelő indoklás mellett lemondani, melyről a jegyvásárlóknak a rendezvény honlapján keresztül ad tájékoztatást
 • A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet miatti kormányzati intézkedések hatása a programban és a jegykiosztásban változtatásokat okozhat, melyeket a honlapon és a közösségi oldalon folyamatosan közzéteszünk.
 • A Szigliget Várudvar rendezvényei a rendezvények időpontjában hatályban lévő járványügyi szabályok betartásával látogathatók.

Általános

 • A Szervező a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja!
 • A Szigliget Várudvar Kft. fenntartja magának az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításának jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a változás hatályba lépése előtt weblapján keresztül hirdetményi úton tájékoztatja az érdekelteket. A mindenkor hatályos Szabályzat megtekinthető a rendezvény honlapján.

Tartalmas szórakozást kíván:

Szigliget Várudvar Kft.

Szigliget, 2023. május 4.